Буџетско рачуноводство

Категорија:

Опис

Visits: 0

Online обука Буџетско рачуноводство 20.03. – 10.04.2023.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА?

-Запосленима у стручним службама корисника буџетских средстава
-Интерним и екстерним ревизорима у пословима контроле пословања корисника буџетских средстава
-Менаџерима који желе да употпуне своје знање из наведене области
-Свим осталим полазницима који нису укључени у систем буџетских финансија, а желе да унапреде своје знање и обезбеде конкурентност приликом тражења посла

ЗНАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ:

-Полазници стичу знање из области буџетског система и на крају обуке ће бити оспособљени за самостално обављање рачуноводствено књиговодствених послова код буџетских корисника.

 

ОБУКА ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ОД ОД 20.03. – 10.04.2023 ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ ОД 12.00 ДО 15.00 ЧАСОВА

Предавања су осмишљена тако да полазници током обуке стекну не само теоријска већ и практична знања. Полагање теста врши се уживо у сали ЈП Службени гласник,

Јована Ристића 1 у Београду 21.04.. од 11.00 до 15.00

 

У ТЕОРИЈСКОМ делу курса изучавају се следеће теме:

• Увод у буџетско рачуноводство
• Аспекти дефинисања имовине
• Биланс стања: пословне промене и њихов утицај на биланс стања – структура биланса и састављање закључног биланса
• Системи књиговодства: просто књиговодство и двојно књиговодство
• Облици и методе књиговодства
• Пословне књиге и помоћне књиге
• Буџетско рачуноводство и буџетска класификација
• Приходи и примања, расходи и издаци, настанак и књижење на контима успеха пословања
• Биланс успеха као разлика између рачуна прихода и примања и расхода и издатака
• Састављање завршног рачуна код буџетских корисника
• Послови који претходе изради завршног рачуна
• Свођење књижења на готовинску основу
• Обрачун исправке вредности основних средстава – амортизације
• Резултат пословања – начин утврђивања и књижења

 

У ПРАКТИЧНОМ делу ради се комплетан посао од почетног биланса до утврђивања финансијског резултата и попуњавања Извештаја o билансу стања – образац 1.

•Отварање почетног биланса
• Отварања конта главне књиге с уношењем почетног стања из почетног биланса
• Контирања налога за књижење и књижење преко дневника главне књиге и конта главне књиге
• Закључивање конта
• Састављање Закључног листа – бруто биланса
• Утврђивање финансијског резултата – буџетског корисника
• Попуњавање Извештаја о билансу стања – образац 1

 

Предавачи:
1. Хасан Берберовић, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија Републике Србије, ревизор у јавном сектору
2. Надежда Тошић, доктор правних наука из области буџетског система и контроле

КОТИЗАЦИЈА: 25.000,00 + ПДВ (20%)
КОТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ НА БАЗУ ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА: 21.000,00 + ПДВ (20%)
МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ ДО ПОЧЕТКА КУРСА.

Након успешно завршене обуке полазници добијају:
– СЕРТИФИКАТ о завршеној обуци с бројем оствaрених бодова.
– Интерним ревизорима обезбеђена је Потврда о оствареним часовима стручног усавршавања.
– Остварујете попуст од 25% на сва Гласникова издања књига.

Полазницима обуке обезбеђени су:
– интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
– приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у електронском облику.Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „Буџетско рачуноводство“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *