MICROSOFT OFFICE пословни пакет обуке

Истраживања показују да додатном обученошћу за коришћење Office пакета просечан корисник уштеди 30% радног времена!

Свака обука је унапред прилагођена потребама полазника, што значи да је градиво прилагођено пословима и делатностима из којих полазници долазе.
Полазници добијају 39 часова обуке високог квалитета и сертификат о стеченом знању.

Основни курсеви Wоrd и Excel имају укупно 12 часова, док овом обуком полазници добијају још три часа проширеног основног нивоа.


Иако је у питању већи фонд часова, обука је конципирана тако да за мање од месец дана сваки полазник може савладати комплетно градиво.


Обуку држи специјализовани предавач за Microsoft Office Ана Цветковић, с дугогодишњим искуством и преко 500 обучених полазника из различитих области пословања.
Простор учионице је у потпуности опремљен, сваки полазник има свој рачунар и све неопходне шифре. Рад у малој групи до шест полазника омогућава лакше учење и комуникацију с предавачем.


Учесницима је обезбеђено:
радни материјал у електронском облику;
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига.
КОТИЗАЦИЈА: 22.000,00 РСД ПДВ (20%)

MS office
Пријаве на е-mail: seminar@slglasnik.com, 011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331, или преко
Регионалне канцеларије посредника: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com, 063/445800.

Word
Полазници ће проћи све најважније опције у Wоrd програму:
1. Корисничка подешавања у Wоrd програму и упознавање
2. Форматирање текста
3. Рад са табелама
4. Прављење стилова за форматирање текста
5. Уметање различитог садржаја у оквиру текста и документа (странице, паузе, слике, линкови, табеле…)
6. Прављење заглавља страница, нумерација, уметање датума и симбола
7. Подешавање страница (формати, маргине, размаци, увлачење…)
8. Прављење садржаја и повезивање наслова и броја страница
9. Убацивање фуснота
10. Прављење докумената са аутоматским попуњавањима у тексту
11. Заједнички раду у документима, праћење измена и рад са коментарима, поређење докумената
12. Чување садржаја у различитим формама
13. Провера стеченог знања и додатне консултације
Еxcel
Поред основног пакета, Еxcel је проширен за корисне елементе из напредног нивоа:
1. Корисничка подешавања у Еxcel програму и упознавање
2. Рад са табелама
3. Правилно форматирање података
4. Условно форматирање
5. Увезивање садржаја, дијаграми
6. Штампање и подешавање
7. Увоз садржаја са интернета, ажурирање, филтрирање и провера дупликата
8. Основне рачунске радње•Word 15 часова Основни проширени 5 дана
•Excel 15 часова Основни проширени 5 дана
•Outlook 5 часова Основни 3 дана
•PowerPoint 4 часова Основни 3 дана
•Укупно 39 часова Основни 13 дана


ПЛАН И ПРОГРАМ ОFFICE ОБУКЕ
9. Основни рад са функцијама SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT
10. Основни рад са напреднијим функцијама са условима
11. Рад са LOOKUP функцијама и повезивање висе фајлова
12. Провера стеченог знања и додатне консултације
Outlook
Оutlook и PowerPoint подељени су у три дана:
1. Корисничка подешавања у Оutlook програму и упознавање
2. Подешавање правила за распоређивање порука
3. Прављење шаблона порука
4. Рад са календарима
PowerPoint
1. Корисничка подешавања у PowerPoint програму и упознавање
2. Рад са слајдовима и приказивање
3. Уметање садржаја и увезивање
4. Дизајнирање слајдова и садржаја
5. Правила презентовања

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Пријава за  обуку:

Примена еФсикализације и електронског фактурисања у пракси

Закон о фискализацији и Закон о електронском фактурисању доносе скуп најзахтевнијих промена у финансијском пословању, које ће морати да примењују скоро сва правна лица у Републици Србији почев од 1. маја ове године.
Tеме нашег семинара имају за циљ да полазницима пренесу конкретна и искуствено потврђена знања и савете за практична поступања.
Примери које смо припремили долазе из реалног окружења, из нашег радног искуства дигитализације финансијског пословања и имплементације у више пословних организација јавног и приватног сектора

ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
• Ко је обвезник фискализације? Шта обвезник фискализације треба прво да уради?
• Kакви могу бити фискални уређаји? Како да сам израдим нову електронску фактуру?
• Шта је потребно урадити како бисмо имали ефикасну интерну процедуру одобравања е-фактура?
• Шта значи електронско књижење и како га организовати? Може ли се рачуноводствени програм који поседујемо додатно организовати за процес електронског књижења? Како се обавља креирање и књижење авансних рачуна и књижних одобрења, обрачун ПДВ-а у специфичним пословним променама и начин сторнирања фактура?

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН СЕМИНАР
• Полазницима из јавног и приватног сектора, финансијским руководиоцима, шефовима рачуноводства, али и самим рачуновођама и књиговођама.
• Руководиоци општих административних служби могу добити оперативна упутства и конкретне примере за поступање.
• Запосленима који обављају послове одговорних лица за имплементацију електронског пословања, ИТ руководиоцима и администраторима.

 

Предавачи
Љубинка Ковачевић, овлашћени рачуновођа, ревизор и овлашћени процењивач с дугогодишњим радним искуством у пословима финансија и рачуноводства, јавних набавки, пореза, пословања привредних друштава и јавних предузећа, спољнотрговинског, девизног пословања и ликвидације привредних друштава.
Војкан Станковић, инжењер телекомуникација и информатике, предавач са преко 300 семинара, радионица у области е-пословања и пословне информатике и директног консултантског

 

Полазницима семинара обезбеђени су:
савремено опремљен простор, прилагођен потребама учесника,
комплетан радни материјал (ППТ презентације и приказани примери докумената у електронском облику).
сертификат о завршеном семинару.

 

Котизација: 9.500,00 РСД ПДВ (20%)

За уплате до 22. априла одобрава се попуст од 20% и учешће два учесника по цени једног!

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Пријава за семинар
*** (ако се плаћање врши преко правног лица упишите податке, у супротном упишите само АДРЕСУ )
Поступак медијације у потрошачким споровима
Семинар се одржава ОНЛАЈН преко Zооm апликације и УЖИВО у Јована Ристића 1, у Београду.

Поступак медијације у потрошачким споровима


Од марта 2022. године почела је примена дела новог Закона о заштити потрошача, и значајне новине у области потрошачке медијације:
Семинар је лиценциран, учешћем медијатори остварују додатне бодове за продужење дозволе.
Предавачи
Стефан Цветковић, дипломирани правник, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
посредник медијатор уписан у Регистар Министарства правде.
Петар Богосављевић, председник „Покрета потрошача Србије“.


Учесницима је обезбеђено:
 • сертификат о учешћу на семинару;
• радни материјал у електронском облику;
• чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига.


Котизација: 7.000,00 РСД ПДВ (20%)
Котизација за медијаторе који су Основну обуку медијатора завршили у организацији Службеног гласника: 5.000,00 РСД ПДВ (20%)


обавезно учешће трговца у медијацији с потрошачем;
могућност финансирања медијатора из буџета;
пружање помоћи локалних самоуправа обезбеђивањем просторних и техничких средстава за рад медијатора;
низ других новина и прецизирање поступак, што олакшава вођење медијације.


Коме је намењен семинар?
медијаторима као додатна обука за решавање потрошачких спорова;
запосленима у правним службама трговаца односно службама које обављају послове рекламација, издавања и остваривања права по основу гаранција, одржавању и јачању односа с купцима;
свим привредним субјектима који обављају делатност трговине и/или продаје робе и пружања услуга;
адвокатима;
представницима цивилног сектора који делују у области заштите потрошача и удружењима потрошача;
потрошачима, физичким лицима.


Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање семинара, уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.


Центар за едукацију ЈП Службени гласник
ПРОГРАМ СЕМИНАРА САТНИЦА
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–12.30
12.30–13.30
13.30–14.15


Правни оквир вансудског решавања потрошачких спорова у Републици Србији
Преглед и анализа нових законских решења за реформу и унапређење система вансудског решавања потрошачких спорова
Тела за вансудско решавање потрошачких спорова
Поступак вансудског решавања потрошачког спора (иницирање, услови за покретање, вођење и окончање поступка)


Питања и одговори
Пауза
Основне карактеристике, обележја, специфичности и медијабилност потрошачких спорова
Број, структура и врсте регистрованих приговора потрошача у Републици Србији, а кроз преглед и анализу редовних годишњих Извештаја о раду Националног регистра потрошачких приговора
Потенцијални модели сарадње и повезивања тела за вансудско решавање потрошачких спорова, потрошачких организација и пословних удружења
трговаца.
Искуства у решавању потрошачких приговора и најчешће спорне ситуације.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Пријава за семинар
*** (ако се плаћање врши преко правног лица упишите податке, у супротном упишите само АДРЕСУ )

Посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Специјализована обука – посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Време и место одржавања:
7–9. априла 2022.
7. и 8.04. од 16 до 20 часова

9.04. од 10 до 14 часова

ОБУКА СЕ ОДРЖАВА ОНЛАЈН

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.


Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других привредних субјеката.

Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;


Коме је намењена?
Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања, медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или самосталан рад.
Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима и прописима. као и уверење о завршеној обуци

НАШИ ПРЕДАВАЧИ СУ МЕДИЈАТОРИ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ У ЕДУКАЦИЈИ И ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ У МОБИНГУ


Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ:
Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога.

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику


Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у Службеном гласнику одобрава се попуст од 20% за специјализовану обуку. Попусти се не сабирају.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Пријави се на обуку:


Медијација у породичним споровима

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА

Аутори програма и предавачи су:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа. Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање. Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

 

Котизација: 15.000,00 динара ПДВ
Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%

 

Учесницима семинара обезбеђени су:
предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка радни материјал у електронском облику
сертификат о завршеној обуци
потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
•  чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

 

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.
У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

ПРВИ ДАН 1.

Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне
медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.
1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса
медијације.


2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.


3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.


4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета
током развода родитеља.


5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.

Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.
1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима.


2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.


3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање,заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).


4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина балансирања односа.


5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.


2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање,
представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације фаза изношење битних аспеката спора.


3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

ТРЕЋИ ДАН 3.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације фаза умножавање предлога решења.

5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у
продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је
оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.


2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа
старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право
при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко
вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши
самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права
(иницирање поступка по споразуму или по тужби).


3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално
или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.


4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.


5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић

Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има
двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у
области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених
страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је
директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији
основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више
специјализованих програма обуке.


Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације

Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и
локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и
стручних радова;
Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државам

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Пријава за обуку
Новине у безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду прописује обавезу послодавца да организује систем у коме су испуњени сви услови за безбедан и здрав рад. На семинару ће бити речи о обавезама и одговорностима послодаваца, лица за без-бедност и здравље на раду, али и запослених у спровођењу превентивних мера.
Биће презентован и Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду.

Коме је намењен?

Семинар је намењен послодавцима, лицима задуженим за безбедност и здравље на раду, правницима, адвокатима, и свима осталима који се у свом послу сусрећу с овом облашћу или баве њоме.

Котизација 7.000м00 рсд ПДВ 20%

После сваке прве уплаћене котизације добија се још једна котизација гратис!

 

Посредник – медијатор у области злостављања на раду

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОБУКА ПОСРЕДНИК-МЕДИЈАТОР У ОБЛАСТИ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ – МОБИНГА

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.
Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других
привредних субјеката. Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;
Коме је намењена?Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања,
медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или
самосталан рад. Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима
и прописима. као и уверење о завршеној обуци.

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ

Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању
злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање
и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога
медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација
медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога

 

Предстојеће реформе јавних предузећа

Предстојеће реформе јавних предузећа

 

Место и време одржавања:
Јована Ристића 1, Београд, 22. март 2022.

Закон о јавним предузећима донет је 2016. године, а његове измене и допуне 2019. године, али се са сигурношћу може констатовати да многа решења из закона нису ни до данас заживела, а да би нека нова решења свакако заслуживала пажњу да се нађу у закону (,,Сл.гласник РС“,бр. 15/2016 и 88/2019).

Република Србија је почела увођење мера с циљем започињања и спровођења трајних реформи код највећих јавних и државних предузећа. То подразумева смањење буџетске подршке кроз:
• Ограничење директних и индиректних субвенција
• Стриктно ограничење у издавању гаранција за нове кредите
• Јачање одговорности и транспарентности у пословању јавних предузећа, укључујући контролу и смањење доцњи у плаћањима

Центар за едукацију ће кроз неколико циклуса едукација у овој години, бити посвећен пословању јавних предузећа као припреми за наступајући период.

Коме је намењен семинар?
• семинар је намењен полазницима из јавних предузећа
• у ужем смислу, семинар је намењен правницима, економистима и осталим запосленима у јавним предузећима који раде на пословима јавних набавки, финансија, пореза и рачуноводства, електронских фактура и архиве

Учесницима је обезбеђено:
• сертификат о завршеном семинару
• савремено опремљен простор, прилагођен потребама учесника
• комплетан радни материјал

                   Котизација: 7.900,00 РСД ПДВ (20%)

            На сваке две уплате из истог предузећа, трећи учесник је гратис!

Пријаве на е-mail: seminar@slglasnik.com, 011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331,

или преко Регионалне канцеларије посредника на е-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com , тел. 063/44-58-00

Поступак медијације у потрошачким споровима

Поступак медијације у потрошачким споровима

Време и место одржавања:
1. март 2022. године
Уторак, 10.00–14.15
ЈП Службени гласник,Јована Ристића 1, Београд

Од марта 2022. почиње примена дела новог Закона о заштити потрошача, који предвиђа значајне новине у области потрошачке медијације и то:

обавезно учешће трговца у медијацији с потрошачем;
могућност финансирања медијатора из буџета;
пружање помоћи локалних самоуправа обезбеђивањем просторних и техничких средстава за рад медијатора;
низ других новина и прецизирање поступак, што олакшава вођење медијације.

Коме је намењен семинар?
медијаторима као додатна обука за решавање потрошачких спорова;
запосленима у правним службама трговаца односно службама које обављају послове рекламација,
издавања и остваривања права по основу гаранција, одржавању и јачању односа с купцима;
свим привредним субјектима који обављају делатност трговине и/или продаје робе и пружања услуга;
адвокатима;
представницима цивилног сектора који делују у области заштите потрошача и удружењима потрошача;
потрошачима, физичким лицима

Предавачи

Стефан Цветковић, дипломирани правник, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
посредник медијатор уписан у Регистар Министарства правде.
Петар Богосављевић, председник „Покрета потрошача Србије“

Учесницима је обезбеђено:
сертификат о учешћу на семинару;
радни материјал у електронском облику;
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

 

 

Основна обука за посреднике – медијаторе

Време и место одржавања:
21. 2. – 25. 2. 2022. године
Понедељак–четвртак: 14.00–19.00,
петак: 10.00–16.00

Обука се одржава онлајн, преко ZООМ апликације.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА
Обука је намењена најширој циљној групи: правницима, економистима, политиколозима, социјалним
радницима, психолозима, адвокатима, извршитељима, јавним бележницима, инжењерима,
запосленима у здравству, школству, у јавним предузећима и приватним компанијама, невладином
сектору, представницима синдиката и свима који желе да се оспособе за обављање послова
посредовања.
ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА
Полазници стичу потребно знање и вештину, а након испуњења услова и уписа у Регистар, добијају
лиценцу и звање посредника, које им омогућава да професионално и самостално обављају делатност
посредника-медијатора. Диплома високог образовања услов је за стицање поменуте лиценце

УЧЕСНИЦИМА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ:
радни материјал у електронском облику (презентације, вежбе и пратећа акта),
уверење о завршеној обуци које је један од услова за упис у Регистар посредника.

Kотизација: 24.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику

Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка обуке.

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ

ПРЕДАВАЧИ:

• Љубица Милутиновић
Судија је Врховног касационог суда Србије у пензији и стална продавачица на Правосудној академији,
сa дугогодишњим радним искуством на судијским функцијама и у раду на изради нацрта закона, затим
продавачица у едукацији судија и студената права. Ауторка је и коауторка више монографија, приручника и
текстова у стручним часописима, као и више приручника и стручних текстова из области медијације.


Вера Деспотовић, специјалиста медијације
Дипломирана је социјална радница, породична психотерапеуткиња и медијаторка. Запослена је на Факултету
за медије и комуникације, на Департману за социјални рад. Праксу медијације спроводи у области породичних
спорова, у раду с малолетним починиоцима кривичних дела и оштећеним странама, у случајевима злостављања
на раду, као и у случајевима дискриминације. Ауторка је више приручника и стручних радова из области
медијације.


• Гордана Михаиловић
Судија и председница Другог општинског суда у Београду у периоду од 15. 2. 2001. до 15. 7. 2005. године.
Медијацијом се бави од самих почетака њеног увођења у Србији и поседује вишегодишње искуство. Први је
председник суда у ком је медијација уведена организовано, кроз систем судства. Ауторка је неколико књига
из ове области и Коментара Закона о медијацији. Данас се активно бави медијацијом и организацијом њене
практичне примене у оквиру Асоцијације медијатора Србије, Центра за медијацију.