MICROSOFT OFFICE пословни пакет обуке

Истраживања показују да додатном обученошћу за коришћење Office пакета просечан корисник уштеди 30% радног времена!

Свака обука је унапред прилагођена потребама полазника, што значи да је градиво прилагођено пословима и делатностима из којих полазници долазе.
Полазници добијају 39 часова обуке високог квалитета и сертификат о стеченом знању.

Основни курсеви Wоrd и Excel имају укупно 12 часова, док овом обуком полазници добијају још три часа проширеног основног нивоа.


Иако је у питању већи фонд часова, обука је конципирана тако да за мање од месец дана сваки полазник може савладати комплетно градиво.


Обуку држи специјализовани предавач за Microsoft Office Ана Цветковић, с дугогодишњим искуством и преко 500 обучених полазника из различитих области пословања.
Простор учионице је у потпуности опремљен, сваки полазник има свој рачунар и све неопходне шифре. Рад у малој групи до шест полазника омогућава лакше учење и комуникацију с предавачем.


Учесницима је обезбеђено:
радни материјал у електронском облику;
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига.
КОТИЗАЦИЈА: 22.000,00 РСД ПДВ (20%)

MS office
Пријаве на е-mail: seminar@slglasnik.com, 011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331, или преко
Регионалне канцеларије посредника: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com, 063/445800.

Word
Полазници ће проћи све најважније опције у Wоrd програму:
1. Корисничка подешавања у Wоrd програму и упознавање
2. Форматирање текста
3. Рад са табелама
4. Прављење стилова за форматирање текста
5. Уметање различитог садржаја у оквиру текста и документа (странице, паузе, слике, линкови, табеле…)
6. Прављење заглавља страница, нумерација, уметање датума и симбола
7. Подешавање страница (формати, маргине, размаци, увлачење…)
8. Прављење садржаја и повезивање наслова и броја страница
9. Убацивање фуснота
10. Прављење докумената са аутоматским попуњавањима у тексту
11. Заједнички раду у документима, праћење измена и рад са коментарима, поређење докумената
12. Чување садржаја у различитим формама
13. Провера стеченог знања и додатне консултације
Еxcel
Поред основног пакета, Еxcel је проширен за корисне елементе из напредног нивоа:
1. Корисничка подешавања у Еxcel програму и упознавање
2. Рад са табелама
3. Правилно форматирање података
4. Условно форматирање
5. Увезивање садржаја, дијаграми
6. Штампање и подешавање
7. Увоз садржаја са интернета, ажурирање, филтрирање и провера дупликата
8. Основне рачунске радње•Word 15 часова Основни проширени 5 дана
•Excel 15 часова Основни проширени 5 дана
•Outlook 5 часова Основни 3 дана
•PowerPoint 4 часова Основни 3 дана
•Укупно 39 часова Основни 13 дана


ПЛАН И ПРОГРАМ ОFFICE ОБУКЕ
9. Основни рад са функцијама SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT
10. Основни рад са напреднијим функцијама са условима
11. Рад са LOOKUP функцијама и повезивање висе фајлова
12. Провера стеченог знања и додатне консултације
Outlook
Оutlook и PowerPoint подељени су у три дана:
1. Корисничка подешавања у Оutlook програму и упознавање
2. Подешавање правила за распоређивање порука
3. Прављење шаблона порука
4. Рад са календарима
PowerPoint
1. Корисничка подешавања у PowerPoint програму и упознавање
2. Рад са слајдовима и приказивање
3. Уметање садржаја и увезивање
4. Дизајнирање слајдова и садржаја
5. Правила презентовања


Пријава за  обуку:

ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ

Примена еФсикализације и електронског фактурисања у пракси

Закон о фискализацији и Закон о електронском фактурисању доносе скуп најзахтевнијих промена у финансијском пословању, које ће морати да примењују скоро сва правна лица у Републици Србији почев од 1. маја ове године.
Tеме нашег семинара имају за циљ да полазницима пренесу конкретна и искуствено потврђена знања и савете за практична поступања.
Примери које смо припремили долазе из реалног окружења, из нашег радног искуства дигитализације финансијског пословања и имплементације у више пословних организација јавног и приватног сектора

ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ
• Ко је обвезник фискализације? Шта обвезник фискализације треба прво да уради?
• Kакви могу бити фискални уређаји? Како да сам израдим нову електронску фактуру?
• Шта је потребно урадити како бисмо имали ефикасну интерну процедуру одобравања е-фактура?
• Шта значи електронско књижење и како га организовати? Може ли се рачуноводствени програм који поседујемо додатно организовати за процес електронског књижења? Како се обавља креирање и књижење авансних рачуна и књижних одобрења, обрачун ПДВ-а у специфичним пословним променама и начин сторнирања фактура?

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН СЕМИНАР
• Полазницима из јавног и приватног сектора, финансијским руководиоцима, шефовима рачуноводства, али и самим рачуновођама и књиговођама.
• Руководиоци општих административних служби могу добити оперативна упутства и конкретне примере за поступање.
• Запосленима који обављају послове одговорних лица за имплементацију електронског пословања, ИТ руководиоцима и администраторима.

 

Предавачи
Љубинка Ковачевић, овлашћени рачуновођа, ревизор и овлашћени процењивач с дугогодишњим радним искуством у пословима финансија и рачуноводства, јавних набавки, пореза, пословања привредних друштава и јавних предузећа, спољнотрговинског, девизног пословања и ликвидације привредних друштава.
Војкан Станковић, инжењер телекомуникација и информатике, предавач са преко 300 семинара, радионица у области е-пословања и пословне информатике и директног консултантског

 

Полазницима семинара обезбеђени су:
савремено опремљен простор, прилагођен потребама учесника,
комплетан радни материјал (ППТ презентације и приказани примери докумената у електронском облику).
сертификат о завршеном семинару.

 

Котизација: 9.500,00 РСД ПДВ (20%)

За уплате до 22. априла одобрава се попуст од 20% и учешће два учесника по цени једног!


Пријава за семинар
*** (ако се плаћање врши преко правног лица упишите податке, у супротном упишите само АДРЕСУ )
Поступак медијације у потрошачким споровима
Семинар се одржава ОНЛАЈН преко Zооm апликације и УЖИВО у Јована Ристића 1, у Београду.

Поступак медијације у потрошачким споровима


Од марта 2022. године почела је примена дела новог Закона о заштити потрошача, и значајне новине у области потрошачке медијације:
Семинар је лиценциран, учешћем медијатори остварују додатне бодове за продужење дозволе.
Предавачи
Стефан Цветковић, дипломирани правник, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
посредник медијатор уписан у Регистар Министарства правде.
Петар Богосављевић, председник „Покрета потрошача Србије“.


Учесницима је обезбеђено:
 • сертификат о учешћу на семинару;
• радни материјал у електронском облику;
• чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига.


Котизација: 7.000,00 РСД ПДВ (20%)
Котизација за медијаторе који су Основну обуку медијатора завршили у организацији Службеног гласника: 5.000,00 РСД ПДВ (20%)


обавезно учешће трговца у медијацији с потрошачем;
могућност финансирања медијатора из буџета;
пружање помоћи локалних самоуправа обезбеђивањем просторних и техничких средстава за рад медијатора;
низ других новина и прецизирање поступак, што олакшава вођење медијације.


Коме је намењен семинар?
медијаторима као додатна обука за решавање потрошачких спорова;
запосленима у правним службама трговаца односно службама које обављају послове рекламација, издавања и остваривања права по основу гаранција, одржавању и јачању односа с купцима;
свим привредним субјектима који обављају делатност трговине и/или продаје робе и пружања услуга;
адвокатима;
представницима цивилног сектора који делују у области заштите потрошача и удружењима потрошача;
потрошачима, физичким лицима.


Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање семинара, уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.


Центар за едукацију ЈП Службени гласник
ПРОГРАМ СЕМИНАРА САТНИЦА
10.00–11.00
11.00–12.00
12.00–12.30
12.30–13.30
13.30–14.15


Правни оквир вансудског решавања потрошачких спорова у Републици Србији
Преглед и анализа нових законских решења за реформу и унапређење система вансудског решавања потрошачких спорова
Тела за вансудско решавање потрошачких спорова
Поступак вансудског решавања потрошачког спора (иницирање, услови за покретање, вођење и окончање поступка)


Питања и одговори
Пауза
Основне карактеристике, обележја, специфичности и медијабилност потрошачких спорова
Број, структура и врсте регистрованих приговора потрошача у Републици Србији, а кроз преглед и анализу редовних годишњих Извештаја о раду Националног регистра потрошачких приговора
Потенцијални модели сарадње и повезивања тела за вансудско решавање потрошачких спорова, потрошачких организација и пословних удружења
трговаца.
Искуства у решавању потрошачких приговора и најчешће спорне ситуације.

Пријава за семинар
*** (ако се плаћање врши преко правног лица упишите податке, у супротном упишите само АДРЕСУ )

Посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Специјализована обука – посредник-медијатор у области злостављања на раду – мобинга

Време и место одржавања:
7–9. априла 2022.
7. и 8.04. од 16 до 20 часова

9.04. од 10 до 14 часова

ОБУКА СЕ ОДРЖАВА ОНЛАЈН

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.


Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других привредних субјеката.

Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;


Коме је намењена?
Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања, медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или самосталан рад.
Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима и прописима. као и уверење о завршеној обуци

НАШИ ПРЕДАВАЧИ СУ МЕДИЈАТОРИ СА ДУГОГОДИШЊИМ ИСКУСТВОМ У ЕДУКАЦИЈИ И ПРАКТИЧНОЈ ПРИМЕНИ МЕДИЈАЦИЈЕ У МОБИНГУ


Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ:
Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога.

КОТИЗАЦИЈА: 15.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику


Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у Службеном гласнику одобрава се попуст од 20% за специјализовану обуку. Попусти се не сабирају.

Пријави се на обуку:


ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ
Медијација у породичним споровима

МЕДИЈАЦИЈА У ПОРОДИЧНИМ СПОРОВИМА

Аутори програма и предавачи су:
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, професор на Факултету политичких наука
Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације
Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Намењена је медијаторима који су завршили основну обуку за посреднике и желе да се специјализују за област породичних односа. Могућност похађања обуке имају сви медијатори без обзира на основно занимање. Обука се спроводи у четири радна дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

 

Котизација: 15.000,00 динара ПДВ
Полазницима који су завршили основну обуку за посреднике у „Службеном гласнику“ одобрава се попуст од 20%

 

Учесницима семинара обезбеђени су:
предавање, вежбе, обука и саветодавна подршка радни материјал у електронском облику
сертификат о завршеној обуци
потврду о похађању 20 часова (15 сати) стручног усавршавања за продужење лиценце
•  чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

 

САДРЖАЈ ОБУКЕ И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
Програм обуке из медијације у породичним споровима спроводи се у четири радна дана.
У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45 минута.

ПРВИ ДАН 1.

Упознавање са учесницима програма и уводним темама којe се односе на специфичности породичне
медијације и теме у вези са породичним и партнерским функционисањем/разводом брака.
1) Специфичности породичне медијације (1 час):
– разлике између медијације и других сродних приступа у разрешавању породичних конфликата;
– области примене породичне медијације;
– специфична знања и вештине које породични медијатор треба да поседује за вођење процеса
медијације.


2) Породично и партнерско функционисање (1 час):
– концепт и фазе животног циклуса породице;
– развојна и динамичка димензија породичног система;
– развојни процеси мењања породице и главне промене;
– транзиције кроз које породица пролази током свог животног циклуса;
– карактеристике партнерских односа/супсистема;
– типичне фазе развоја партнерских релација;
– врсте брачних конфликата.


3) Развод брака и деца у разведеном породичном систему (1 час):
– главне карактеристике процеса развода брака (кроз перспективу развода као породичног догађаја);
– модел животних циклуса породице у разводу;
– породичне трансформације током процеса развода;
– деца у разведеном породичном систему;
– развојне потребе деце;
– потребе деце у току развода и у постразводној фази.


4) Ефекти развода на децу и најбољи интерес детета (1 час):
– најчешћи фактори који неповољно утичу на прилагођавање деце током процеса развода родитеља;
– фактори који могу допринети изградњи самопоуздања и осећаја компетенције и сигурности код детета
током развода родитеља.


5) Најбољи интерес деце у току процеса развода и у постразводној фази (1 час):
– најбољи интерес детета – концепт и специфични критеријуми за утврђивање најбољег интереса деце;
– водичи добре праксе;
– УН повеља о правима деце;
– задаци за родитеље и задаци који се постављају пред децу.

ДРУГИ ДАН 2.

Овладавање знањима о породичној медијацији регулисаној Породичним законом и правима детета и родитељским правом и упознавање са вештинама и техникама вођења поступка посредовања у одређеним специфичним ситуацијама.
1) Породична медијација у Породичном закону (1 час) :
– мирење и нагодба, услови за мирење, индикације за поступак нагодбе, улога суда, улога органа старатељства/центра за социјални рад и друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима, комуникација између суда и органа старатељства/друге организације оспособљене за посредовање у породичним односима.


2) Права детета дефинисана Породичним законом (1 час):
– право детета дефинисана Породичним законом;
– угроженост појединих права детета током развода и начина заштите права детета.


3) Родитељско право (1 час):
– старање о детету и компоненте старања о детету (чување и подизање детета, васпитавање, образовање,заступање, издржавање, управљање и располагање имовином детета).


4) Дисбаланс у моћи и насиље у породици (1 час):
– дефинисање моћи у односима;
– најчешће испољени облици моћи у односима у нашој култури;
– раздвајање проблематичних аспеката моћи од оних у којима не долази до нарушавања права других;
– обрасци моћи и успостављање баланса;
– унапређење способности за препознавање обрасца моћи у односима и унапређење вештина балансирања односа.


5) Родно осетљив приступ у породичној медијацији (1 час):
– разлике између појмова пола и рода;
– карактеристике родно осетљивог приступа у медијацији;
– технике и интервенције које могу бити коришћене у овом приступу током медијације.

ТРЕЋИ ДАН 3.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Припрема за медијацију и процес/фазе породичне медијације (1 час):
– познавање са неопходним предусловима за отпочињање медијације;
– процес и фазе породичне медијације;
– уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– дефиниција проблема;
– размена и разјашњење (индивидуални кокуси);
– редефиниција проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– трагање за различитим могућностима решења;
– завршно преговарање/евалуације понуђених решења;
– изградња споразума.


2) Почетак медијације и изношење битних аспеката проблема (1 час):
– представљање почетка медијације: уводна реч, договор око правила, сагласност за учествовање,
представљање поступка и улоге медијатора;
– развијање вештине започињања медијације;
– фаза фокусирање на децу;
– провежбавање процеса медијације – уводна сеанса: увод у медијацију и фокусирање на децу;
– изношење битних аспеката проблема;
– карактеристике фазе изношења битних аспеката спора;
– улога медијатора у фази изношења битних аспеката спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током изношења битних аспеката спора;
– начини превазилажења тешкоћа током изношења битних аспеката спора;
– провежбавање процеса медијације фаза изношење битних аспеката спора.


3) Размена разјашњавање и кларификација/појашњавање тема (1 час):
– карактеристике фазе размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– улога медијатора у фази размена и разјашњавање и редефинисање проблема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– провежбавање процеса медијације фаза размена и разјашњавања и редефинисање проблема;
– кларификација/појашњавање тема;
– карактеристике фазе појашњавање тема;
– улога медијатора у фази појашњавања тема;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе појашњавања тема;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе појашњавања тема;
– провежбавање процеса медијације – фаза појашњавања тема.

ТРЕЋИ ДАН 3.

4) Мапирање интереса/страховања и умножавање предлога решења (1 час):
– карактеристике фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– улога медијатора у фази мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора начини превазилажења тешкоћа током фазе мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– провежбавање процеса медијације фаза мапирање интереса/страховања и преоквиравање спора;
– умножавање предлога решења;
– карактеристике фазе умножавање предлога решења;
– улога медијатора у фази умножавање предлога решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе умножавање предлога решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе умножавање предлога решења;
–провежбавање процеса медијације фаза умножавање предлога решења.

5) Завршно преговарање и изградња споразума (и прављење родитељског плана) (1 час):
– карактеристике фазе завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– улога медијатора у фази завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе завршног преговарања и евалуација понуђених решења;
– провежбавање процеса медијације – фаза завршно преговарање и евалуација понуђених решења;
– изградња споразума; прављење родитељског плана/карактеристике фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– улога медијатора у фази медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– потенцијални ризици/тешкоће током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– начини превазилажења тешкоћа током фазе медијацијског споразума и прављење родитељског плана;
– провежбавање процеса медијације – фаза медијацијски споразум и прављење родитељског плана.

ЧЕТВРТИ ДАН 4.

Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације са теоријским излагањима и практичним вежбама кроз следеће теме:
1) Породична медијација у раду са јаким осећањима (између чланова породице) и са паровима који су у
продубљеном конфликту (1 час):
– системски приступ у разумевању односа између партнера код којих су присутне јаке емоције;
– вештине за примену медијације у раду са јаким осећањима;
– породична медијација у раду са паровима који су у продубљеном конфликту;
– начини и специфичне вештине које су потребне медијаторима у разговорима са паровима чија је
оријентација окривљавање, оптуживање и кажњавање;
– могући приступом (начини и специфичне вештине) у раду са паровима који су у продубљеном конфликту.


2) Правне последице престанка брака и ванбрачне заједнице (1 час):
– правна питања као контекст породичне медијације:
дете под родитељским старањем, родитељско право над дететом које живи са родитељима; улога органа
старатељства (превентивни и корективни надзор над вршењем родитељског права); родитељско право
при одвојеном животу родитеља: заједничко вршење родитељског права (физички и правно заједничко
вршење родитељског права), самостално вршење родитељског права (права родитеља који не врши
самостално родитељско право; правни путеви за заједничко и самостално вршење родитељског права
(иницирање поступка по споразуму или по тужби).


3) Правна питања која се разрешавају у породичној медијацији (1 час):
– вршење родитељског права, деоба брачне/ванбрачне тековине;
– заједничко и самостално вршење родитељског права;
– унапређење способности препознавања индикација и контраиндикација за опредељивање за самостално
или заједничко вршење родитељског права, страна у спору.


4) Укључивање деце у медијацију и модели укључивања деце у поступак медијације (1 час):
– укључивање деце у циљу обезбеђења најбољег интереса.
– приступи у односу према деци и њиховом укључивању у медијацију.
– модели укључивања деце
– стандарди укључивања деце – предуслови и начини.
– законски оквир и право деце на партиципацију; пословна способност деце
– директно укључивање деце – предуслови укључивања; смернице у раду са децом; фактори који утичу на компетенције за директно консултовање (способности, вештине); препоруке за и против одлуке о директном консултовању;
– индиректно укључивање деце у поступак медијације – основни кораци и поруке родитељима у поступку.


5) Разграничавање домена у раду и завршна евалуација (1 час):
– различити домени рада: информисање, медијација, саветовање, терапија, заштита.
Kритеријуми за разграничење домена;
– евалуација семинара.

О ПРЕДАВАЧИМА:

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић

Професор и предавач на Факултету политичких наука, предмет Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада;
Оснивач и руководилац програма Специјалистичких академских двогодишњих студија из медијације на ФПН;
Аутор је и тренер више акредитованих обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима породичних односа, између жртава и малолетних учиниоца кривичних дела, дискриминације, мобинга;
Аутор је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић, специјалиста медијације и породични психотерапеут

Предавач на Факултету за медије и комуникације, на департману за социјални рад. Има
двадесетогодишње искуство у примени психотерапије и медијације у раду с паровима и
породицама, у Саветовалишту за брак и породицу града Београда. Праксу медијације спроводи у
области породичних спорова; у раду са малолетним починиоцима кривичних дела и оштећених
страна; у случајевима злостављања на раду и у случајевима дискриминације. Извршна је
директорка НВО „Удружење медијатора Србије“. Има вишегодишње искуство у реализацији
основног програма обуке за медијаторе, у Србији и региону. Ауторка и реализаторка више
специјализованих програма обуке.


Владан Јовановић, дипломирани правник, специјалиста медијације

Аутор, реализатор и учесник у реализацији бројних међународних, регионалних, националних и
локалних стручних скупова и пројеката; аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и
стручних радова;
Регионални самостални консултант у области специјалне заштите, породичног права, права детета, људских и мањинских права. Консултант на бројним системским пројектима у Србији, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Албанији за потребе влада односно ресорних министарстава у наведеним државам


Пријава за обуку
ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ
Новине у безбедности и здрављу на раду

Закон о безбедности и здрављу на раду прописује обавезу послодавца да организује систем у коме су испуњени сви услови за безбедан и здрав рад. На семинару ће бити речи о обавезама и одговорностима послодаваца, лица за без-бедност и здравље на раду, али и запослених у спровођењу превентивних мера.
Биће презентован и Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду.

Коме је намењен?

Семинар је намењен послодавцима, лицима задуженим за безбедност и здравље на раду, правницима, адвокатима, и свима осталима који се у свом послу сусрећу с овом облашћу или баве њоме.

Котизација 7.000м00 рсд ПДВ 20%

После сваке прве уплаћене котизације добија се још једна котизација гратис!

 

Посредник – медијатор у области злостављања на раду

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОБУКА ПОСРЕДНИК-МЕДИЈАТОР У ОБЛАСТИ ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ – МОБИНГА

Полазници се специјализују и добијају лиценцу медијатора за област злостављања на раду – мобинга.
Специјализација пружа могућност за самосталан рад у постојећој радној средини или на позив других
привредних субјеката. Полазници стичу довољан број часова за продужење лиценце медијатора;
Коме је намењена?Запосленима који у својим радним срединама већ раде као лица задужена за заштиту од злостављања,
медијаторима који су завршили основну обуку и желе да се специјализују за рад код постојећег послодавца или
самосталан рад. Полазницима је обезбеђен радни материјал у електронском облику, са свим неопходним законима
и прописима. као и уверење о завршеној обуци.

Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић: Професор и предавач на Факултету политичких наука на предмету
Увод у медијацију на програму Мастер студије социјалног рада. Ауторка је и тренер више акредитованих
обука код Републичког завода за социјалну заштиту за основну обуку, као и примену медијације у областима
породичних односа. Ауторка је више научних и стручних радова и публикација из ове области.


Вера Деспотовић: Специјалиста медијације и породични психотерапеут. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова.


Владан Јовановић: Дипломирани правник, специјалиста медијације. Аутор, реализатор и учесник у
реализацији бројних међународних, регионалних, националних и локалних стручних скупова и пројеката.
Аутор и коаутор више стручних публикација, приручника и стручних радова

ТЕМЕ ОБУКЕ

Појам, карактеристике, манифестације, врсте и фазе мобинга. Закон о спречавању
злостављања на раду, Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у
вези с превенцијом и заштитом од злостављања на раду – превенција, препознавање
и процедуре у случајевима злостављања на раду. Медијација у случајевима мобинга:
основне карактеристике поступка, циљеви, предности поступка и фазе поступка. Улога
медијатора у случајевима мобинга Специфичне вештине медијатора за посредовање
у случајевима мобинга и превенције мобинга. Практичне вежбе – симулација
медијације у случају мобинга по фазама процеса, и још много тога

 

Предстојеће реформе јавних предузећа

Предстојеће реформе јавних предузећа

 

Место и време одржавања:
Јована Ристића 1, Београд, 22. март 2022.

Закон о јавним предузећима донет је 2016. године, а његове измене и допуне 2019. године, али се са сигурношћу може констатовати да многа решења из закона нису ни до данас заживела, а да би нека нова решења свакако заслуживала пажњу да се нађу у закону (,,Сл.гласник РС“,бр. 15/2016 и 88/2019).

Република Србија је почела увођење мера с циљем започињања и спровођења трајних реформи код највећих јавних и државних предузећа. То подразумева смањење буџетске подршке кроз:
• Ограничење директних и индиректних субвенција
• Стриктно ограничење у издавању гаранција за нове кредите
• Јачање одговорности и транспарентности у пословању јавних предузећа, укључујући контролу и смањење доцњи у плаћањима

Центар за едукацију ће кроз неколико циклуса едукација у овој години, бити посвећен пословању јавних предузећа као припреми за наступајући период.

Коме је намењен семинар?
• семинар је намењен полазницима из јавних предузећа
• у ужем смислу, семинар је намењен правницима, економистима и осталим запосленима у јавним предузећима који раде на пословима јавних набавки, финансија, пореза и рачуноводства, електронских фактура и архиве

Учесницима је обезбеђено:
• сертификат о завршеном семинару
• савремено опремљен простор, прилагођен потребама учесника
• комплетан радни материјал

                   Котизација: 7.900,00 РСД ПДВ (20%)

            На сваке две уплате из истог предузећа, трећи учесник је гратис!

Пријаве на е-mail: seminar@slglasnik.com, 011/30 60 345, 30 60 373, 30 60 331,

или преко Регионалне канцеларије посредника на е-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com , тел. 063/44-58-00

Поступак медијације у потрошачким споровима

Поступак медијације у потрошачким споровима

Време и место одржавања:
1. март 2022. године
Уторак, 10.00–14.15
ЈП Службени гласник,Јована Ристића 1, Београд

Од марта 2022. почиње примена дела новог Закона о заштити потрошача, који предвиђа значајне новине у области потрошачке медијације и то:

обавезно учешће трговца у медијацији с потрошачем;
могућност финансирања медијатора из буџета;
пружање помоћи локалних самоуправа обезбеђивањем просторних и техничких средстава за рад медијатора;
низ других новина и прецизирање поступак, што олакшава вођење медијације.

Коме је намењен семинар?
медијаторима као додатна обука за решавање потрошачких спорова;
запосленима у правним службама трговаца односно службама које обављају послове рекламација,
издавања и остваривања права по основу гаранција, одржавању и јачању односа с купцима;
свим привредним субјектима који обављају делатност трговине и/или продаје робе и пружања услуга;
адвокатима;
представницима цивилног сектора који делују у области заштите потрошача и удружењима потрошача;
потрошачима, физичким лицима

Предавачи

Стефан Цветковић, дипломирани правник, саветник у Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
посредник медијатор уписан у Регистар Министарства правде.
Петар Богосављевић, председник „Покрета потрошача Србије“

Учесницима је обезбеђено:
сертификат о учешћу на семинару;
радни материјал у електронском облику;
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига

 

 

Основна обука за посреднике – медијаторе

Време и место одржавања:
21. 2. – 25. 2. 2022. године
Понедељак–четвртак: 14.00–19.00,
петак: 10.00–16.00

Обука се одржава онлајн, преко ZООМ апликације.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА
Обука је намењена најширој циљној групи: правницима, економистима, политиколозима, социјалним
радницима, психолозима, адвокатима, извршитељима, јавним бележницима, инжењерима,
запосленима у здравству, школству, у јавним предузећима и приватним компанијама, невладином
сектору, представницима синдиката и свима који желе да се оспособе за обављање послова
посредовања.
ЗАШТО ЈЕ ОБУКА КОРИСНА
Полазници стичу потребно знање и вештину, а након испуњења услова и уписа у Регистар, добијају
лиценцу и звање посредника, које им омогућава да професионално и самостално обављају делатност
посредника-медијатора. Диплома високог образовања услов је за стицање поменуте лиценце

УЧЕСНИЦИМА СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ:
радни материјал у електронском облику (презентације, вежбе и пратећа акта),
уверење о завршеној обуци које је један од услова за упис у Регистар посредника.

Kотизација: 24.000,00 РСД ПДВ 20% по учеснику

Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка обуке.

ОСНОВНА ОБУКА ЗА ПОСРЕДНИКЕ – МЕДИЈАТОРЕ

ПРЕДАВАЧИ:

• Љубица Милутиновић
Судија је Врховног касационог суда Србије у пензији и стална продавачица на Правосудној академији,
сa дугогодишњим радним искуством на судијским функцијама и у раду на изради нацрта закона, затим
продавачица у едукацији судија и студената права. Ауторка је и коауторка више монографија, приручника и
текстова у стручним часописима, као и више приручника и стручних текстова из области медијације.


Вера Деспотовић, специјалиста медијације
Дипломирана је социјална радница, породична психотерапеуткиња и медијаторка. Запослена је на Факултету
за медије и комуникације, на Департману за социјални рад. Праксу медијације спроводи у области породичних
спорова, у раду с малолетним починиоцима кривичних дела и оштећеним странама, у случајевима злостављања
на раду, као и у случајевима дискриминације. Ауторка је више приручника и стручних радова из области
медијације.


• Гордана Михаиловић
Судија и председница Другог општинског суда у Београду у периоду од 15. 2. 2001. до 15. 7. 2005. године.
Медијацијом се бави од самих почетака њеног увођења у Србији и поседује вишегодишње искуство. Први је
председник суда у ком је медијација уведена организовано, кроз систем судства. Ауторка је неколико књига
из ове области и Коментара Закона о медијацији. Данас се активно бави медијацијом и организацијом њене
практичне примене у оквиру Асоцијације медијатора Србије, Центра за медијацију.