Буџетско рачуноводство
ПОЗИВ НА УПИС СЕДМЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПОЛАЗНИКА КУРСА

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
ОНЛАЈН ОБУКА

Предавања су осмишљена тако да полазници током обуке стекну не само теоријска већ и практична знања.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОБУКА?
-Запосленима у стручним службама корисника буџетских средстава
-Интерним и екстерним ревизорима у пословима контроле пословања корисника буџетских средстава
-Менаџерима који желе да употпуне своје знање из наведене области
-Свим осталим полазницима који нису укључени у систем буџетских финансија, а желе да унапреде своје знање и обезбеде конкурентност приликом тражења посла

ЗНАЊЕ КОЈЕ СТИЧЕТЕ:

-Полазници стичу знање из области буџетског система и на крају обуке ће бити оспособљени за самостално обављање рачуноводствено књиговодствених послова код буџетских корисника.

ОБУКА ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ ОД ОД 9. 11. ДО 2. 12. 2022.
ПОНЕДЕЉКОМ, СРЕДОМ И ПЕТКОМ ОД 12.00 ДО 15.00 ЧАСОВА
40 часова обуке

У ТЕОРИЈСКОМ делу курса изучавају се следеће теме:
• Увод у буџетско рачуноводство
• Аспекти дефинисања имовине
• Биланс стања: пословне промене и њихов утицај на биланс стања – структура биланса и састављање закључног биланса
• Системи књиговодства: просто књиговодство и двојно књиговодство
• Облици и методе књиговодства
• Пословне књиге и помоћне књиге
• Буџетско рачуноводство и буџетска класификација
• Приходи и примања, расходи и издаци, настанак и књижење на контима успеха пословања
• Биланс успеха као разлика између рачуна прихода и примања и расхода и издатака
• Састављање завршног рачуна код буџетских корисника
• Послови који претходе изради завршног рачуна
• Свођење књижења на готовинску основу
• Обрачун исправке вредности основних средстава – амортизације
• Резултат пословања – начин утврђивања и књижења

У ПРАКТИЧНОМ делу ради се комплетан посао од почетног биланса до утврђивања финансијског резултата и попуњавања Извештаја o билансу стања – образац 1.
• Отварање почетног биланса
• Отварања конта главне књиге с уношењем почетног стања из почетног биланса
• Контирања налога за књижење и књижење преко дневника главне књиге и конта главне књиге
• Закључивање конта
• Састављање Закључног листа – бруто биланса
• Утврђивање финансијског резултата – буџетског корисника
• Попуњавање Извештаја о билансу стања – образац 1

Предавачи:
1. Хасан Берберовић, дипл. економиста, дугогодишњи виши буџетски инспектор Министарства финансија Републике Србије, ревизор у јавном сектору
2. Надежда Тошић, доктор правних наука из области буџетског система и контроле

КОТИЗАЦИЈА: 25.000,00 ПДВ (20%)
КОТИЗАЦИЈА ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ НА БАЗУ ПРАВНО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА: 21.000,00 ПДВ (20%)
МОГУЋНОСТ ПЛАЋАЊА У ДВЕ ЈЕДНАКЕ РАТЕ ДО ПОЧЕТКА КУРСА.

Након успешно завршене обуке полазници добијају:
– СЕРТИФИКАТ о завршеној обуци с бројем оствaрених бодова.
– Интерним ревизорима обезбеђена је Потврда о оствареним часовима стручног усавршавања.
– Остварујете попуст од 25% на сва Гласникова издања књига.

Полазницима обуке обезбеђени су:
– интерактивна обука и саветодавна подршка стручних предавача с дугогодишњим искуством,
– приручник за буџетско рачуноводство и други неопходан радни материјал у електронском облику.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Образац пријаве* Буџетско рачуноводство • Од 9.11. - 2. 12. 2022.