Курс Финансијско рачуноводство

Категорија:

Опис

Основно знање из финансијског рачуноводства има све већи значај у савременом пословању. Оно је подлога за додатну обученост, која је све неопходнија за различите
нивое менаџмента. Обука се спроводи комбинацијом теоретског и практичног рада, уз представљање практичних примера.

Курс Финансијско рачуноводство
Коме је намењен курс:
Обуку могу похађати полазници из свих сектора: јавног и приватног, а може бити корисна и онима који су на позицијама менаџера и желе да стекну основна знања везана за токове пословних промена,
Свима који желе да науче да књиже пословне промене, састављају финансијске извештаје и да раде као рачуновође,
Онима који већ имају основна знања из рачуноводства, али желе да га допуне.


Шта полазник може да ради након курса:
да самостално књижи пословне промене,
да израђује рачуноводствене евиденције,
да саставља основни сет финансијских извештаја, биланс стања и биланс успеха.

 

На бази познавања законских прописа, полазници раде на рачуноводственим обрадама пословних промена, користећи званични контни план кроз класе рачуна.

Класа 0: Неуплаћени уписани капитал и стална имовина
Класа 1: Залихе и стална средства намењена продаји
Класа 2: Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења
Класа 3: Капитал
Класа 4: Резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења
Класа 5: Расходи
Класа 6: Приходи
Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха
Класа 8: Ванбилансна евиденција
Класа 9: Обрачун трошкова и учинака

 

Предавач:
Доцент др Славиша Вучуревић предаје на Високој школи академских студија „Доситеј“ у Београду, на предметима Анализа биланса и финансијско извештавање, Економија раста и развоја и Привредни развој. Ангажован је и на Високој школи струковних студија за економију и управу у Београду, на предметима Основи рачуноводства, Финансијско рачуноводство, Управљачко рачуноводство, Специјална рачуноводства и Специјални биланси.
Аутор је више научних и стручних радова из ове области.


Полазницима обуке обезбеђени су:
предавања и саветодавна подршка предавача са дугогодишњим искуством у вођењу више група полазника за основни и виши ниво курса,
укупан фонд од 40 часова обуке, укључујући и часове за полагање испита,
сертификат о завршеној обуци,
интерактивна обука у савремено опремљеном простору,
комплетан радни материјал.


Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање семинара, уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:
АДРЕСА И ПИБ (ПРАВНА ЛИЦА):
Попуњену пријаву сачувати и послати на e-mail: seminar@slglasnik.com
За све информације обратите се на телефонске бројеве:
011/30 60 345, 30 60 331, 30 60 373 или на e-mail: seminar@slglasnik.comКотизација
25.000,00 + ПДВ (20%)
Могућност плаћања у две једнаке рате до почетка курса.
Сваки учесник остварује и 25% попуста на сва Гласникова издања књига.


КУРС ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
Центар за едукацију ЈП Службени Гласник
ПО ЗАВРШЕТКУ ОБУКЕ ПОЛАЗНИЦИ СТИЧУ СЕРТИФИКАТ О ЗАВРШЕНОМ
ОСНОВНОМ КУРСУ ИЗ ФИНАНСИЈСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

 

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „Курс Финансијско рачуноводство“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *