НОВИ КОНЦЕПТ ЗНАЊА

У процесу прилагођавања домаћег законодовства законодавству Европске уније неопходне су озбиљне промене у домену законских решења, које подразумевају и измену многих прописа. Промене у појединим областима посебно су велике и захтевају адекватно прилагођавање у пракси. Управо из тих разлога, стручни семинари и едукације су незаобилазна област унапређења пословања свих привредних субјеката, институција  и појединаца.


→ АКТУЕЛНИ СЕМИНАРИ И ОБУКЕ 

Центар за едукацију настао је из потребе да на нашем тржишту заживи нови концепт квалитетних и садржајних едукацијa. Такав концепт у могућности је да понуди Службени гласник, окупљаући на једном месту еминентне предаваче – професоре факултета, судије, адвокате и логистичку подршку коју омогућава Правно-информациони систем РС – највећа електронска базе података о правном систему Републике Србије, коју води Службени гласник. Са Центром сарађује и завидан број експерата који су аутори коментара закона, приручника за полагање правосудног испита и друге стручне литературе коју Службени гласник објављује у оквиру своје Правне библиотеке.
Наш мото, који прати све аспекте наших делатности, јесте да знање не мора бити скупо, али да мора бити доступно свима. Полазећи од тог захтева, цене свих семинара максимално су прилагођене могућностима наших полазника. 

ОНО ШТО НАС ПРЕПОРУЧУЈЕ:


■ актуелне теме, 
■ еминентни предавачи – аутори закона, судије, адвокати и истакнути стручњаци из различитих области, 
■ сви закони и прописи класификовани на једном месту, као и стручна литература, 
■ предавања која се одвијају онлајн и уживо у савремено опремљеном простору,
■ број полазника увек прилагођен садржају сваког семинара и обуке, 
■ повољнији услови куповине за полазнике свих издања Службеног гласника, 
■ приступачне цене и повољни услови плаћања,
■ организација стручних семинара и обука за шири круг полазника из приватног и  јавног сектора, државне управе и локалне самоуправе, финансијског и банкарског сектора, судова, адвокате, синдикате и индивидуалне полазнике за стицање одређених лиценци и унапређење сопствених знања.