НОВИ КОНЦЕПТ ЗНАЊА

Центар за едукацију АКТУЕЛНИ СЕМИНАРИ АКТУЕЛНЕ ОБУКЕОБУКЕ

организација стручних семинара и обука за шири круг полазника из приватног и јавног сектора, државне управе и локалне самоуправе, финансијског и банкарског сектора, судова, адвокате, синдикате и индивидуалне полазнике за стицање одређених лиценци и унапређење сопствених знања

Центар за едукацију • семинари & обуке•

••• НАЈБОЉЕ РЕШЕЊЕ ЗА ВАШУ KАРИЈЕРУ •••